Mentoring on-line

Mentoring on-line

Mentoring różni się od coachingu relacją pomiędzy mentorem, a uczniem. Jest to forma nauczania oparta na doświadczeniu jednej ze stron, która dzieli się nim ze swoim uczniem. O tyle, o ile coaching ma raczej za zadanie naprowadzić daną osobę na samodzielne poszukiwanie rozwiązań, mentoring polega na proponowaniu rozwiązań, przy pozytywnym wzmacnianiu postępów mentee (ucznia). Jako wieloletni praktycy biznesu wiemy, jak ważny jest wzór, który można nie tylko naśladować, ale również mieć świadomość, że czuwa on nad naszymi postępami w danej dziedzinie. Taką możliwość daje mentoring. Możesz nie tylko zadawać pytania i otrzymać odpowiedzi dotyczące najbardziej nurtujących kwestii, ale również uzyskać cenne informacje zwrotne, które pomagają w pracy nad sobą oraz wzbogacaniu zawodowego warsztatu. 

Zamówienie

Kategoria

Bezpłatny

Zamów

Copyright © szkolenia.centrumbiznesowychinspiracji.pl.

www.centrumbiznesowychinspiracji.pl